Instagram

No feed
jonny

Thế nào là một gentleman thực thụ trong thế kỉ 21 ?

Gentleman là gì, cần những điều gì để trở thành một gentleman thực sự là câu hỏi gặp khá nhiều nhưng đến nay vẫn chưa có tài liệu cụ thể tại Việt Nam đề cập đến vấn đề đó.  Gentleman là gì? Ý nghĩa của gentleman là gì thay đổi qua từng thời kì, cũng không ai rõ là khái niệm gentleman bắt nguồn từ đâu hay từ khi nào. Có một điều duy nhất có thể biết được đó là “gentleman” trong những giai đoạn đầu là dùng để ám chỉ những người đàn ông có địa vị trong xã hội hoặc người có gia đình cực…

123