Instagram

No feed
  • Home
  • /
  • Category Archives: GENTLEMAN
jonny

Thế nào là một gentleman thực thụ trong thế kỉ 21 ?

Gentleman là gì, cần những điều gì để trở thành một gentleman thực sự là câu hỏi gặp khá nhiều nhưng đến nay vẫn chưa có tài liệu cụ thể tại Việt Nam đề cập đến vấn đề đó.  Gentleman là gì? Ý nghĩa của gentleman là gì thay đổi qua từng thời kì, cũng…